آموزش مهارت های زندگی

 • خودآگاهی و خودشناسی

  به نظر من انسانی میتواند مسیر خوشبختی و سعادت و موفقیت را برود که ابتدا به خودش و توانایی ها و نقاط ضعفش آگاه باشد.

 • 2 - آموزش هدفگذاری

  مشاهده بیشتر

  متاسفانه در مدرسه و دانشگاه اصوص هدف گذاری صحیح را آموزش ندیدیم و بعد از تحصیلات دانشگاهی فقط به دنبال کسب درآمد هستیم و نمیدانیم باید با روزمرگی زندگی چه کنیم؟

 • 3- برنامه ریزی

  مشاهده بیشتر

  وقتی که ندانیم اولویت کارهایمان کدام است و هر روز باید چه کاری را انجام دهیم هر روز بلند میشویم از خواب هرچه پیش آید خوش آید زندگی میکنیم.

 • 4- شروع تغییر

  مشاهده بیشتر

  حالا که هدفمان را انتخاب کردیم و اصول برنامه ریزی را یاد گرفتیم برای شروع تغییر باید خودمان را آماده کنیم که وسط راه خسته نشیم.

 • 5. لذت بردن از زندگی

  مشاهده بیشتر

  برای لذت بردن از زندگی باید بدانیم چطوری انرژی خودمان را حفظ کنیم که با مشکلات و مسائل زندگی باز هم بتوانیم خوش باشیم