هر سال عید که میشه به خودمون میگیم

امسال دیگه تغییر میکنم ، امسال دیگه ورزش میکنم، امسال دیگه مثل قبل تنبلی نمیکنم، امسال به برنامه هام عمل میکنم اما هنوز فصل بهار تمام نشده ما همون آدم قبلیم با همون زندگی قبل.

 

واقعا چرا اینطوریه چرا آدمها اول سال کلی ذوق و شوق دارند که هر سال بهترین سال زندکیشون باشه اما به قول عموم مردم آخرش میشه هرسال دریغ از پارسال.

نمیدونم توی این سه ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته چقدر تغییر کردی و چقدر به هدفت نزدیک شدی اما من توی این سه ماه به بچه هایی که تو دوره هدف گذاری قبل عید شرکت کرده بودند کمک کردم تا به هدفشون نزدیک تر بشنحالا اگر تو هم دوست داری آخر تابستون یه قدم به هدفت نزدیک شده باشیاین وبینار هدف گذاری رو شرکت کن و بعد بیا اینجا از تجاربت بهمون بگو.

وبینار هدف گذاری برای زندگی شاد